Drehmaschinen

2-Spindel Lang/Kurzdrehmaschine

Hersteller: STAR
Modell: SV38R
Typ: 2-Spindel Lang/Kurzdrehmaschine
Baujahr: 2015
Beschreibung: max Dreh Ø 42mm

2-Spindel-Drehmaschine

Hersteller: STAR
Modell: SR32JN
Typ: 2-Spindel-Drehmaschine
Baujahr: 2013
Beschreibung: max Dreh Ø 36 mm
Hersteller: Nakamura-Tome
Modell: WT250II
Typ: 2-Spindel-Drehmaschine
Baujahr: 2015
Beschreibung: Dreh Ø 210mm

Drehmaschine

Hersteller: Spinner
Modell: TC52-MC
Typ: Drehmaschine
Baujahr: 2007
Beschreibung: max Dreh Ø 52 mm
Hersteller: Spinner
Modell: TC-600-65MC
Typ: Drehmaschine
Baujahr: 2012
Beschreibung: max Dreh Ø 65 mm
Hersteller: Spinner
Modell: TC42-MC
Typ: Drehmaschine
Baujahr: 2004
Beschreibung: max Dreh Ø 42 mm
Hersteller: Spinner
Modell: TC600-52MC
Typ: Drehmaschine
Baujahr: 2011
Beschreibung: max Dreh Ø 52 mm
Hersteller: Spinner
Modell: TC600-52-SMCY
Typ: Drehmaschine
Baujahr: 2012
Beschreibung: max Dreh Ø 52 mm
Hersteller: Traub
Modell: TNA
Typ: Drehmaschine
Baujahr: 2001
Beschreibung: max Dreh Ø 160 mm
Hersteller: Traub
Modell: TNA
Typ: Drehmaschine
Baujahr: 1995
Beschreibung: max Dreh Ø 160 mm

Hartdrehmaschine

Hersteller: Spinner
Modell: SB32-CNC
Typ: Hartdrehmaschine
Baujahr: 2007
Beschreibung: max Dreh Ø 80 mm
Hersteller: Spinner
Modell: SB32-CNC
Typ: Hartdrehmaschine
Baujahr: 1998
Beschreibung: max Dreh Ø 80 mm
Hersteller: Spinner
Modell: PD-CNC
Typ: Hartdrehmaschine
Baujahr: 2008
Beschreibung: max Dreh Ø 80 mm
Hersteller: Spinner
Modell: PD-CNC
Typ: Hartdrehmaschine
Baujahr: 1999
Beschreibung: max Dreh Ø 80 mm
Hersteller: Spinner
Modell: SB32-CNC
Typ: Hartdrehmaschine
Baujahr: 2014
Beschreibung: max Dreh Ø 80 mm
Hersteller: Spinner
Modell: SB32-CNC
Typ: Hartdrehmaschine
Baujahr: 2009
Beschreibung: max Dreh Ø 80 mm
Hersteller: Spinner
Modell: PD-CNC
Typ: Hartdrehmaschine
Baujahr: 2007
Beschreibung: max Dreh Ø 80mm
Hersteller: Spinner
Modell: SB32-V4
Typ: Hartdrehmaschine
Baujahr: 2014
Beschreibung: max Dreh Ø 80mm
Hersteller: Spinner
Modell: SB-CNC
Typ: Hartdrehmaschine
Baujahr: 2007
Beschreibung: max Dreh Ø 80mm
Hersteller: Spinner
Modell: SB-CNC
Typ: Hartdrehmaschine
Baujahr: 2007
Beschreibung: max Dreh Ø 80mm